Vladimir Putin

Vladimir Putin står i stark kontrast till dagens ledare i väst. Oavsett vad man har för åsikt om honom är det svårt att undgå en nyfikenhet av hans karaktär. Betraktad som den siste machomannen bland stormakternas ledare skyr sig inte den ryske presidenten från att spä på sin image. Intressant nog har denna persona faktiskt förankring i verkligheten. Det är inte alla som är medvetna om hans tidigare karriär som KGB-agent och det faktum att han har graderats till svart bälte i kampsport. Inom media porträtteras han dessutom ofta i samband med typiskt maskulina aktiviteter, vilket uppenbarligen spelar till hans fördel.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Enpartistaden – En sajt om världens mäktigaste män och kvinnor