Francisco Franco

Francisco Franco blev genom ett militärt uppror som utvecklades till ett treårigt inbördeskrig enväldig diktator över Spanien på livstid. Från att fascisterna vann det spanska inbördeskriget mot republikanerna 1939, fram till sin död 1975, styrde Franco Spanien som El Caudillo.

Franco föddes 1892 i regionen Galicien i Spanien. Han föddes in i en familj där männen av tradition verkade inom flottan. På grund av nedskärningar stängdes dock marinakademin, och Franco kunde aldrig påbörja sin utbildning för att bli marinofficer. Istället skrev han 15 år gammal in sig på Alcazarakademin i Toledo, där han gick en utbildning för att bli infanteriofficer. Eftersom Francos föräldrar hade skilt sig vid det laget bodde Franco därefter på kadettskolan, och fick en nästan uteslutande militär uppfostran.Franco_dando_un_discurso_en_Éibar_en_1949

Vid tiden för Francos utexaminering från akademien bedrev Spanien ett kolonialkrig i spanska Marocko, och han blev därför placerad i Nordafrika. Franco utmärkte sig snabbt i strid, och klättrade lika snabbt i den militära hierarkin. När han var 30 år gammal blev han Europas yngste brigadgeneral, och var också kommendant för den spanska främlingslegionen. Kanske var det hans meriter i strid som gjorde att de styrkor som gjorde uppror mot den styrande republiken i Spanien 1936 begärde att Franco skulle ta över befälet för styrkorna. Det militära upproret, lett av Franco, inledde det spanska inbördeskriget, och slutade tre år senare med att Franco tågade in i Madrid den 28 mars 1939. Under kriget hade Franco fått stöd från både Tyskland och Italien, men under andra världskriget höll Franco låg profil, trots påtryckningar från Hitler att aktivt stödja Tyskland. På grund av att Franco aldrig officiellt anslöt sig till Axelmakterna undvek han också att Spanien drogs med i fascismens och nazismens fall i Europa efter kriget, och kunde styra enväldigt över ett land som förblev mer eller mindre isolerat fram till diktatorns död 1975.

I Sverige är ledarskap (framförallt inom företagskultur) inte förknippat med diktatur, utan snarare med demokratiskt styre, och delegering av ansvar. Det är därför mycket viktigt att man som chef har ett sammansvetsat team som jobbar under en. På grund av detta är det mycket vanligt med teambuildingaktiviteter i Sverige. Du som vill prova på ett annorlunda sätt att anordna teambuilding i Stockholm, som är närmare naturen, kan gå in på Teamout.se.

 

Taggar: , , , , ,

 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Enpartistaden – En sajt om världens mäktigaste män och kvinnor