Påven

Få män i världen kan väl sägas ha så mycket makt och inflytande som Påven. Det intressanta med denna man är dock att det inte är mannen i sig som håller i makten, utan ämbetet. Ämbeten innebär att man är den högsta ledaren för den katolska kyrkan, en kyrka med 1,2 miljarder medlemmar världen över. Det finns dock stora delar av världen där majoriteten av befolkningen inte lyder under påven, till exempel Sverige. Här står det oss med andra ord fritt att göra sådant som enligt katolska traditioner skulle anses vara synd, till exempel spela om pengar.Pope_Francis_South_Korea_2014

Påven har sitt säte i Vatikanstaten, och agerar även som regent för densamma. Det innebär att påven även finns representerad i FN. Påven är också biskop i Rom, och som sådan anses han vara aposteln Petrus efterträdare, eftersom han räknas vara den förste biskopen av Rom. Påvens ämbete har således en mycket lång tradition och historia, och dess makt kan sägas ha tillkommit år 325, då det vid det första konciliet i Nicaea bestämdes att påven skulle stå över patriarkerna i kyrkans hierarki, och därmed hamna högst upp i densamma.

Den nuvarande påven föddes med namnet Jorge Mario Bergoglio, men tog namnet Franciskus då han valdes till påve, och blev den 266:e påven i ordningen. Han föddes 1936 i Argentina, och även om han var långt ifrån den förste påven någonsin, var han den förste på flera andra sätt: han var till exempel den förste påven från Latinamerika, och den förste påven från Jesuitorden. Hans föräldrar invandrade till Argentina från Italien, men påven föddes i Buenos Aires. Hans bana i livet var inte tydligt utstakad från början. Innan han till slut valde att utbilda sig till präst utbildade nämligen den nuvarande påven sig till kemisk tekniker, och arbetade även som sådan i ett flertal år. Han arbetade även som nattklubbsvakt. Mellan 1973 och 1979, efter hans avslutade prästutbildning, ledde han Jesuitorden i Argentina. År 1998 utseddes han till ärkebiskop av Buenos Aires, och fortsatte sedan att klättra i den kyrkliga hierarkin, då han 2001 utsågs till kardinal av påven Johannes Paulus II. År 2013 efterträdde han så Benedictus XVI och tillträdde som påve.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Enpartistaden – En sajt om världens mäktigaste män och kvinnor