Josef Stalin

I 25 år var Stalin den enväldige härskaren över Sovjetunionen, och förblev en av världen mäktigaste män fram till sin död 1953. Han är också ihågkommen som en av de mest blodtörstiga diktatorerna genom tiderna.

Stalin var en av de bolsjeviker som deltog i den ryska revolutionen 1917. Bland dessa utsågs han till generalsekreterare i det bolsjevikiska partiets centralkommitté 1922. När Lenin bildade gruppen bolsjeviker var Stalin inte sen att ansluta sig till dem. Hans skicklighet i att utföra sina uppgifter och hans charm gjorde att han snabbt steg i graderna inom gruppen, och även i aktning hos Lenin. Hans ökade makt 1922 berodde på att Lenin och Trotsky glidit allt längre ifrån varandra, medan Lenin såg Stalin som en trogen allierad. Han beslutade sig därför för att ge Stalin mer makt, så mycket att Stalin själv kunde utse sina allierade till positioner inom regeringen.

Lenin fick dra sig tillbaka från politiken efter en stroke, och Stalin blev hans medlare till omvärlden. Detta skulle dock leda till meningsskiljaktigheter dem emellan, och till att Lenins syn på Stalin förändrades: han såg honom nu som ohyfsad och med överdriven makthunger, och rekommenderade att han skulle tas bort från sitt uppdrag som generalsekreterare i sitt testamente. Stalin, tillsammans med sina allierade, arbetade hårt för att undanhålla detta testamente från allmänheten, och i maktkampen som uppstod efter Lenins död 1924 lyckades Stalin, efter att ha massakrerat sina motståndare i en ”rensning av interna fiender” tillskansa sig den absoluta makten i Sovjetunionen.Josef Stalin 2

Under Stalins styre skulle deporteringar, ”rensningar”, straffarbete och censur bli vardagsmat. Alla som Stalin uppfattade som ett hot riskerade att deporteras, skickas till koncentrationsläger (Gulag) eller mördas. När en oönskad person eliminerats var det vanligt att de sovjetiska censorerna gick tillbaka i bilder och arkiv och redigerade dem för att eliminera alla spår av personen.

Under Stalins första år vid makten införde han en hård kollektivisering av jordbruket, vilket fick svält som följd. Mellan 6 och 8 miljoner människor beräknas ha dött som följd av den stora svälten mellan 1932 och 1933. Förutom dessa beräknas ytterligare 9 miljoner människor ha dött efter deportation, i gulag-läger och genom avrättning. I det här fallet kan nog alla hålla med om att Lenin hade rätt när han ansåg att Stalin hade fått för mycket makt.

Om du vill lära dig mer om Stalin får du tillgång till en mängd olika tv-kanaler med ett kanalpaket från Canal Digital, där du bland annat kan se historiska dokumentärer.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Enpartistaden – En sajt om världens mäktigaste män och kvinnor